Odczuwasz niepokój – aktywuj lewą korę mózgową

Wszyscy wiemy od jakiegoś czasu, że prawa i lewa półkula mózgowa działają nieco inaczej. Lewa jest bardziej odpowiedzialna za logiczne myślenie, analizowanie, liczenie, pisanie, mówienie, rozumienie tego, co mówią inni. Prawa jest bardziej aktywna przy abstrakcyjnym myśleniu, tworzeniu nowych rzeczy, wyobrażaniu sobie.  Prawa jest aktywna na wczesnych etapach uczenia się a lewa ułatwia dotarcie do sprawdzonych rozwiązań ( JB Arden- „Brain2brain…”). Upraszczając można powiedzieć, że

Prawa kora jest odpowiedzialna za szerokie spojrzenie a lewa za szczegóły, zachowania rutynowe i język.

Prawa i lewa półkula ( a konkretnie prawy i lewy płat przedczołowy) biorą także udział w powstawaniu różnych emocji i nastrojów i ich rola w tych procesach jest także różna. Wiele badań wykazuje, że osoby z depresją lub z zaburzeniami lękowymi mają bardziej aktywną prawą korę przedczołową a mniej lewą.

Prawa kora jest bardziej aktywna w smutku, przygnębieniu czy niepokoju a lewa wtedy, kiedy odczuwamy to, co nazywa się „pozytywnym” nastrojem.

Jaki to ma dla nas znaczenie praktyczne? Otóż ma – i to niebagatelne.

Prawa kora przedczołowa związana jest z zachowaniem takim jak unikanie, separowanie się od innych a lewa za stawianie czoła problemom.

Te różnorakie funkcje, tak inne po prawej i lewej stronie kory przedczołowej sugerują również, że istnieje spore ryzyko powstawania tzw. „ błędnego koła”. Jeśli czujemy lęk czy smutek (bardziej aktywna prawa kora), mamy tendencję do zamykania się a sobie i unikania tego, czego się boimy. To powoduje jeszcze większą aktywację prawej kory przedczołowej. A to z kolei zwiększa niepokój czy smutek.

Badania neurobiologiczne potwierdzają to, co nam się samo nasuwa w czasie tej uproszczonej analizy: unikanie tego, co budzi nasz lęk czy niepokój powoduje wzmaganie tych emocji.

Pomóc nam może aktywacja lewej kory przedczołowej. A to znaczy: zawężanie perspektywy i przechodzenie od ogółu do szczegółu.

I cały ten wywód o korze mózgowej sprowadza się w ten sposób do tej praktycznej rady:

                         Jeśli czujesz niepokój czy lęk:

  1. Nie uciekaj przed tym, co go powoduje. Staw temu czoła. Nie idź od razu z koktajlem Mołotowa na czołgi – to często bywa wręcz szkodliwe (o tym innym razem), ale choć minimalnie przekraczaj swoją strefę komfortu.
  2. Przejdź od ogółu do szczegółu. Skup się nad pracą nad, drobnym nawet, krokiem, który może cię zbliżać do jakiegoś rozwiązania. Pisz, analizuj, licz lub posiłkuj się znanymi już sobie rozwiązaniami.

To pozwoli ci zwiększyć aktywność lewej kory przedczołowej i aktywnie zmieniać swój nastrój na bardziej pozytywny. A to z kolei pierwszy krok do twojego sukcesu.