JAK PRACUJĘ

Czy wiesz, że

 • w ciągu sekundy dociera z zewnątrz do mózgu około 11 milionów bitów informacji, a mózg jest w stanie przetworzyć maksimum 50? Ile spraw jesteśmy w stanie jednocześnie kontrolować?
 • w ciągu doby podejmujemy podobno około 30 tysięcy decyzji? Jaki ich procent jest w pełni świadomy, a w jakim stopniu działamy automatycznie?
 • nerw błędny- główny nerw układu autonomicznego przywspółczulnego, przewodzący bodźce miedzy mózgiem a ciałem- w ponad 80% składa się z włókien przewodzących sygnały z ciała do mózgu, a nie jak intuicyjnie nad się wydaje odwrotnie? Jaki wpływ zatem ma ciało na mózgowie?
 • w stresie i pod presją wpływ logicznej kory mózgowej na nasze reakcje dramatycznie się zmniejsza? Jak często pod presją nie działamy zgodnie z tym, co jest dla nas ważne, ale jak za naciśnięciem jakiegoś guzika?

Jeśli jakaś reakcja wielokrotnie się powtarza, organizm tak przebudowuje układ nerwowy i mięśniowy, żeby stała się ona jak najbardziej dostępna. Taki sposób działania zostaje mocno zapisany biologicznie i pozwala na szybkie reagowanie na pojawiające się zdarzenia. Jednocześnie jednak, utrudnia to potencjalną zmianę.  Predysponuje do reagowania takiego jak zwykle.

Racjonalny, logiczny mózg przynosi nam ogromne korzyści, ale przez swoje skomplikowanie jest stosunkowo powolny i energochłonny. Dlatego też tego typu reakcje i działania pozostają we władaniu niższych poziomów mózgowia. W ten sposób, poniekąd, znikają one z naszej świadomości. Dotyczy to przykładowo prowadzenia samochodu po latach czy obsługi smartfona, które wykonujemy praktycznie bezwiednie, ale także naszego sposobu budowania interakcji z innymi, zakresu i wyrażania emocji, sposobu komunikacji a nawet dominującego nastroju, nastawienia do życia, do innych i do siebie samego.

Układ limbiczny, który zawiaduje tymi zautomatyzowanymi działaniami i reakcjami, podlega pewnej kontroli ze strony logicznej kory mózgowej, ale przede wszystkim wysyła i odbiera sygnały z całego ciała. I to jest najszybsza droga pobudzenia. Na szybkie, automatyczne reakcje można zatem silniej wpływać poprzez ciało – poprzez postawę, ruch i oddech.

Automatyczne reakcje i działania jeszcze bardziej wzmacniane są w stresie, w okresach zmęczenia i napięcia. Wtedy kontrola świadomego mózgu osłabia się jeszcze bardziej.

Przykładowo

 • krzyczymy i atakujemy werbalnie innych, kiedy tylko zwiększa się presja
 • nie potrafimy odmówić; czujemy się przewlekle zmęczenie i spięci; znowu wszystko robimy sami a liczna potencjalnych zagrożeń nas zabija
 • nie jesteśmy w stanie zbudować relacji, na których nam zależy: nie potrafimy się dogadać, nie potrafimy dać czy przyjąć życzliwości, pomocy czy miłości
 • reagujemy zbyt emocjonalnie lub odwrotnie odcinamy się od odczuwania emocji, próbując je w ten sposób kontrolować, w efekcie nie czując już za wiele, nawet radości i szczęścia
 • musimy wszystko kontrolować w lęku przez nieznanym

To czysta biologia. Organizm automatyzuje wszystko to, co się powtarza

Nie zmienisz tego samą teoretyczną wiedzą i analizowaniem, bo to działa jak autopilot. Możesz jednak zmienić to nowym działaniem, zintegrowanym podejściem, włączającym pracę POPRZEZ ciało.

HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DAJE SZANSĘ NA BUDOWANIE PEŁNI WŁASNEGO ŻYCIA

psychicznego, emocjonalnego i fizycznego,

ZGODNEGO Z NASZYMI WARTOŚCIAMI I GŁĘBOKIMI PRAGNIENIAMI.

Podejście LaFOL bazuje na najnowszych zdobyczach neurobiologii

 • poprzez korę mózgową, czyli sfery racjonalne, logiczne, werbalne – ma wpływ na działania świadome i na wzmacnianie umiejętności monitorowania reakcji, powalających w ciele bez udziału naszej woli. Uświadomienie sobie własnego ukształtowania jest pierwszym krokiem na drodze transformacji.
 • poprzez ciało i w konsekwencji poprzez układ limbiczny – ma wpływ na reakcje i działania zautomatyzowane, reakcje pod presją, emocje, nastroje, nastawienie do świata, innych ludzi i do siebie samego

Stosuje zasadę „300/3000”.

300 powtórzeń nowej reakcji tworzy rodzaj pamięci mięśniowej a 3000 powoduje, że „wchodzi ona w krew”, staje się ucieleśniona, automatyczna.

Biologicznie jest to podobne do rozwijania mięśni w czasie treningu sportowego. Można to również porównać do tworzenia nowej ścieżki przez las – nie da się spowodować zniknięcia starej ścieżki, ale kiedy wydeptuje się nową, to z czasem staje się ona równie wygodna, a stara coraz mniej widoczna.

Wymaga to systematycznego ćwiczenia, żeby nowe sposoby działania „weszły w krew”

Korzyści podejścia LaFOL

Zdarza się, że mimo osiągniętego sukcesu zawodowego i prywatnego, mamy poczucie pewnej pustki i braku radości życia. Czasem, w natłoku różnych możliwości, wzorców stawianych nam za przykład, oczekiwań a także przez inwazję mediów i reklam, nie do końca wiemy, czego w życiu, my sami tak naprawdę chcemy. Zintegrowane podejście pomaga w odkryciu tego, co jest głęboko w nas , co powoduje, że życie nabiera smaku i znaczenia.

Ma na celu rozwój konkretnie określonych umiejętności, zachowań, czy sposobów działania. Mniej koncentruje się na pytaniach: dlaczego” tak się dzieje? (dlaczego tak reaguję, co się wydarzyło w dzieciństwie, itp.). Koncentruje się bardziej na odpowiedzi na pytanie „JAK” to zmienić. Przykładowo: jak budować zaufanie, jak zbudować satysfakcjonujące relacje z dzieckiem, z pracownikiem, z szefem, jak budować zdrowe granice, jak budować poczucie własnej godności, jak budować odwagę w dążeniu do tego co dla mnie ważne, jak odnajdywać to, co daje poczucie sensu i spełnienia.

Często jesteśmy w stanie stosować nowe umiejętności w praktyce wtedy, kiedy się na tym koncentrujemy. W momentach zmęczenia fizycznego, emocjonalnego, czy psychicznego, w momentach stresu, często wracają jednak stare schematy zachowań i reakcji.

Dzięki systematycznej pracy poprzez ciało możliwe jest tak mocne zapisanie nowych umiejętności w ciele, że są one dostępne nawet w trudnych sytuacjach.

Każdy z nas ma charakterystyczną dla siebie reakcję na stresujące zdarzenia. Biologicznie ma ona na celu obronę przed zagrożeniem. Oprócz wpływu na serce, oddech, gruczoły potowe, itp., spina także wybrane mięśnie, przygotowując nas do jakiegoś rodzaju działania. Jeśli nie uda nam się jej świadomie poczuć i zmienić, to nas „porwie”, czyli zareagujemy w typowy dal nas sposób, nie zawsze zgodny z tym, jak chcielibyśmy, np. gniewem, lub zaakceptowaniem czegoś, czego nie chcemy.
Zahamowanie takiej reakcji wymaga sporo energii, której czasem brakuje pod koniec dnia lub w dłuższym okresie pełnym napięcia. Dlatego właśnie w takich momentach mamy poczucie ” utraty kontroli”

Zamiast z nią walczyć, skuteczniej jest ją równoważyć, pracując poprzez ciało. Tak wypracowana metoda, jeśli jest wystarczająco często praktykowana , jest dostępna bez względu na poziom energii i stresu.

Relacje z innymi, sposób działania, zakres emocji oraz poczucie sukcesu i spełnienia są w ogromnym stopniu kształtowane przez nasze nastroje. Wbrew temu, co często myślimy w nastrój się nie wpada. Mamy na niego wpływ. Nastrój, będąc rodzajem długotrwałej emocji, zachodzi w całym organizmie – a nie tylko w mózgu. Wpływ poprzez logikę i język bywa czasem pomocny, ale zdecydowanie bardziej skutecznie możemy go kształtować poprzez ciało.

PROCES WPROWADZANIA ZMIAN POPRZEZ CIAŁO SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW

I.    MOJE UKSZTAŁTOWANIE

poznawanie własnego biologicznego ukształtowania : reakcji pod presją, sposobów bycia w relacjach, nastawienia do różnych sytuacji, itp.

Przykładowo: jak automatycznie, fizycznie reaguję na presję i do jakich zachowań mnie do predysponuje.

Praktycznie polega to na wywoływaniu różnych reakcji na neutralnych, bezpiecznym gruncie i obserwowaniu, jak powstają we mnie są różnego rodzaju zachowania, które często wydają się być niezmienną cechą mojego charakteru.

II.  OSŁABIANIE TEGO, CO MI NIE SŁUŻY

Budowanie umiejętności osłabiania tych zautomatyzowanych reakcji, które nie służą temu, co chcemy osiągnąć.

Praktycznie używa się wielu metod:

 • od prostych ćwiczeń,
 • poprzez wiele metod ogólnodostępnych, takich jak głęboki masaż, metoda Feldenkreisa, uważność, TRE
 • aż po najbardziej efektywną bezpośrednią pracę z  ciałem ( somatic bodywork).

III.  BUDOWANIE TEGO, CZEGO PRAGNĘ

Budowanie nowych zachowań, które służą osiągnięciu celu.

Polega to na systematycznym trenowaniu zaprojektowanych ćwiczeń.

 • Początkowo ćwiczy się w bezpiecznym, intymnym miejscu w czasie sesji,
 • potem zaczyna się nowo nabytą umiejętność ćwiczyć w sytuacjach prawie neutralnych (np. w sklepie, restauracji) i
 • dopiero kiedy  staje się ona bardziej znajoma, przenosimy ją w sytuacje, które są dla nas ważne.

Koncepcja i Metodologia LaFOL zbudowana została

w oparciu o koncepcje Somatics i doświadczenie w rozwoju głębokiego przywództwa Instytutu Strozzi’ego, ontologicznego rozwoju i coachingu Newfield Network , własnego 20-letniego doświadczenia przywódczego oraz wiedzy i doświadczenia medycznego i naukowego.

Kontakt

Chcesz podjąć współpracę lub masz do mnie jakieś pytanie?

Zapraszam do kontaktu.