PRACA Z ZESPOŁEM

Rozwój umiejętności niezbędnych do budowania silnego, zgranego, skutecznego zespołu

Każdy zespół, czy to sportowy, ratunkowy, czy orkiestra – ćwiczy razem, żeby zbudować wspólnie zwycięskie podejście i osiągać mistrzostwo. A jak jest w organizacjach? Jeśli chcemy, żeby zespół dał z siebie to, co najlepsze w trudnych sytuacjach i wymagających zadaniach , dajmy mu szansę zbudowania umiejętności i zgrania się na wspólnym treningu.

Dopasowane podejście, będące kombinacją rożnych sposobów i metod uczenia, używające umysłu, języka, ciała, nastrojów i emocji, buduje nie tylko wiedzę i zrozumienie, ale także praktyczne umiejętności. Te nowe umiejętności mogą być używane w zespole a także indywidualnie wokół wspólnych celów.

Program tworzony jest na specjalne potrzeby zespołu, dla osiągnięcia konkretnego celu. Może być kombinacją warsztatów oraz pracy indywidualnej lub w mniejszym grupach. Może także składać się z krótszych systematycznych warsztatów w dłuższym okresie. Każdy program to pewna ilość teorii i dużo praktyki.

Przykładowe tematy warsztatów:

Tworzenie rytmu działania zespołu, w tym jasnego precyzowania oczekiwań, formułowania mierzalnych i w pełni zrozumiałych warunków satysfakcji, akceptowania, odmawiania, kontrpropozycji, zarządzania powstającymi problemami, oceniania wyników, werbalnej i pozawerbalnej komunikacji

Budowanie skutecznych umiejętności w przywódczych zespołach organizacji.

Tworzenie i wdrażanie wizji przyszłości, strategii i celów. Mocne, głębokie ugruntowanie wizji w zespole, tak aby stała się swoistą myślą przewodnią działań, a nie pobożnym życzeniem i ładnym sloganem.

Uczenie umiejętności budowania zrównoważonego podejścia i efektywnego współdziałania zespołu w czasach zmian. Budowanie umiejętności pełniejszego spojrzenia na różne aspekty zmian i dostrzegania szerszej palety wyborów dla osiągania najbardziej korzystnego rozwiązania. Rozwijanie umiejętności budowania i wzmacniania relacji i współpracy nawet w kryzysowych sytuacjach.

Rozwijanie umiejętności efektywnego, jasnego precyzowania i realizowania zobowiązań oraz skutecznych działań naprawczych w sytuacji kryzysowej. Budowanie zaufania, bazującego na wspólnym celu, jasności komunikacji i szacunku.

Podejmowanie trudnych działań w relacjach z innymi: proszenie, odmawianie, naleganie, odpuszczanie, itp i twórcze podejście do rozwiązywania konfliktów.
Budowanie umiejętności skutecznego zarządzania i odbudowywania energii i sił zespołu.

Współpraca

Napisz do mnie w celu ustalenia
szczegółów współpracy
wpierającej rozwój Twojego zespołu.