SPOTKANIA INDYWIDUALNE

Szukasz własnych rozwiązań? Chcesz celowanej pracy nad tym, co dla ciebie ważne? Potrzebujesz intymnej atmosfery? Nie jesteś gotów/owa na dzielenie się swoimi problemami z innymi?
Jeśli choć raz odpowiedziałeś/odpowiedzałaś TAK, to praca indywidualna jest dla Ciebie najlepszą opcją.

Przebieg sesji zależy od tego, czego TY chcesz i potrzebujesz, ale zazwyczaj zawiera pewne podstawowe elementy:

 • Docieranie do tego, czego naprawdę chcesz i potrzebujesz. Często łatwiej jest początkowo sformułować, czego już nie chcesz. Celem jest jasna wizja tego, JAK chcesz, żeby było inaczej i poczucie, że jest ona naprawdę TWOJA, a nie oparta na oczekiwaniach innych.
 • Budowanie umiejętności odczuwania “wpisanych” w układ nerwowy a zachodzących w ciele reakcji, predysponujących nas, popychających do pewnych zachowań.
 • Stymulowanie i rozpoznawanie, zachodzących w organizmie reakcji stresowych, emocji (np. spięcia mięśni, popychających do pewnych zachowań)
 • Budowanie umiejętności równoważenia niechcianych reakcji stresowych i emocji, bez walki z nimi i bez poddawania się im.
 • Trenowanie nowych reakcji, zachowań, które mają służyć osiągnięciu celu.
 • Trochę rozmowy, dużo ćwiczenia praktycznego, Bo JESTEŚ tym, co ROBISZ.

Tak jak w życiu, na trudnej drodze zmiany często przydaje się doświadczony nauczyciel, mentor, który wspiera na każdym etapie, dostosowuje proces do indywidualnych potrzeb oraz pomaga w trudnych momentach transformacji

Podejście LaFOL

 • faza ” jak jest” – rozpoznawanie obecnego ukształtowania, dominujących sposobów działania, reakcji pod presją
 • faza budowania jasnego, własnego celu, zgodnego z tym, co dla człowieka naprawdę ważne
 • faza ” otwierania” – osłabianie tych spięć, reakcji i sposobów działania, które nam już nie służą, poszerzanie zakresu emocjonalnego
 • faza „budowania” nowych trwałych umiejętności

Przykłady, kiedy podejście LaFOL jest skuteczne.

Budowanie umiejętności skutecznego działania i reagowania, zgodnego z naszymi wartościami w ciągle zmieniającym lub stresującym otoczeniu z jednoczesnym zachowaniem dobrego samopoczucia, szczęścia i  dobrych relacji.

Zmiana roli w życiu i w pracy. Zmiana stanowiska, organizacji, nowe oczekiwania, ciągłe zmiany. Jak pogodzić nową rolę ( np rodzica) ze starymi rolami? Budowanie efektywnego przejścia przez zmianę, dostosowanie do zmieniającej się sytuacji, nie tracąc z oczu tego, co dla nas ważne

 • zrównoważone ocenianie i przyjmowanie opinii
 • budowanie współpracy opartej na  szacunku i zaufaniu,
 • uważne słuchanie, jasne wyrażanie własnych opinii
 • strategiczne myślenie,
 • publiczne przemawianie,
 • twórcze rozwiązywanie konfliktów, itp.

Budowanie zdrowych, zrównoważonych relacji z bliskimi, przełożonymi, współpracownikami, i podwładnymi.

Odnajdywanie swojego miejsca w świecie. Poszukiwanie celu, wartości, poczucia sensu i spełnienia.

Budowanie równowagi fizycznej, emocjonalnej, umysłowej i/lub duchowej (rozumianej jako jasność wartości, tego co ma znaczenie i sens).

 PRACUJEMY POPRZEZ:

 • ćwiczenia koncentracji uwagi, które zwiększają świadomość, a w konsekwencji zwiększają wybór działań, reakcji i zachowań
 • ćwiczenia rozluźniające główne spięcia (główne automatyczne reakcje), w celu zwiększenia skuteczności budowania nowych umiejętności
 • ćwiczenia budujące nowe zdolności i umiejętności

Umów termin konsultacji

Proces coachingowy dostosowywany jest w pełni do twoich potrzeb.

Pierwsze spotkanie jest nieodpłatne.

Zapraszam do kontaktu