COACHING INDYWIDUALNY

Tak jak w życiu, na trudnej drodze zmiany często przydaje się doświadczony nauczyciel, mentor, który wspiera na każdym etapie, dostosowuje proces do indywidualnych potrzeb oraz pomaga w trudnych momentach transformacji

Podejście LaFOL

 • faza ” jak jest” – rozpoznawanie obecnego ukształtowania, dominujących sposobów działania, reakcji pod presją
 • faza budowania jasnego, własnego celu, zgodnego z tym, co dla człowieka naprawdę ważne
 • faza ” otwierania” – osłabianie tych spięć, reakcji i sposobów działania, które nam już nie służą, poszerzanie zakresu emocjonalnego
 • faza “budowania” nowych trwałych umiejętności

Przykłady, kiedy podejście LaFOL jest skuteczne.

Budowanie umiejętności skutecznego działania i reagowania, zgodnego z naszymi wartościami w ciągle zmieniającym lub stresującym otoczeniu z jednoczesnym zachowaniem dobrego samopoczucia, szczęścia i  dobrych relacji.

Zmiana roli w życiu i w pracy. Zmiana stanowiska, organizacji, nowe oczekiwania, ciągłe zmiany. Jak pogodzić nową rolę ( np rodzica) ze starymi rolami? Budowanie efektywnego przejścia przez zmianę, dostosowanie do zmieniającej się sytuacji, nie tracąc z oczu tego, co dla nas ważne

 • zrównoważone ocenianie i przyjmowanie opinii
 • budowanie współpracy opartej na  szacunku i zaufaniu,
 • uważne słuchanie, jasne wyrażanie własnych opinii
 • strategiczne myślenie,
 • publiczne przemawianie,
 • twórcze rozwiązywanie konfliktów, itp.

Budowanie zdrowych, zrównoważonych relacji z bliskimi, przełożonymi, współpracownikami, i podwładnymi.

Odnajdywanie swojego miejsca w świecie. Poszukiwanie celu, wartości, poczucia sensu i spełnienia.

Budowanie równowagi fizycznej, emocjonalnej, umysłowej i/lub duchowej (rozumianej jako jasność wartości, tego co ma znaczenie i sens).

 PRACUJEMY POPRZEZ:

 • ćwiczenia koncentracji uwagi, które zwiększają świadomość, a w konsekwencji zwiększają wybór działań, reakcji i zachowań
 • ćwiczenia rozluźniające główne spięcia (główne automatyczne reakcje), w celu zwiększenia skuteczności budowania nowych umiejętności
 • ćwiczenia budujące nowe zdolności i umiejętności

Umów termin konsultacji

Proces coachingowy dostosowywany jest w pełni do twoich potrzeb.

Pierwsze spotkanie jest nieodpłatne.

Zapraszam do kontaktu