Project Description

Ajurweda

najstarszy system medyczny, powstały w Indiach 5 tysięcy lat temu, który swoje doświadczenie oparł na 3-ch zasadach:

  • Każdy człowiek jest inny, jest inaczej zbudowany i ma różne potrzeby dla budowania równowagi i zdrowia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego i duchowego
  • Człowiek jest całością: jego sfera fizyczna, emocjonalna, psychiczna i duchowa wzajemnie na siebie wpływają. Pełnia zdrowia możliwa jest tylko wtedy, kiedy wszystkie te sfery są zdrowe.
  • Nie ma cienkiej linii pomiędzy zdrowiem a chorobą. Choroba to ostatni etap zaburzeń, które często można wychwycić i zrównoważyć na wczesnym etapie „przedchorobowym”