Project Description

Somatics wg Strozzi Intitute

Strozzi Institute (SI) jest głównym twórcą idei „Embodied leadership”- unikalnego podejścia, łączącego zdobycze nowoczesnej neurobiologii, holistycznej praktyki, komunikacji ułatwiającej skoordynowane działania i uważności.

Somatics to nie są techniki relaksacji, wzmacniania czy poprawiania ciała. Somatics pochodzi z greki od słowa „ somatikos”, które znaczy żyjące ciało rozumiane całościowo, jako ciało fizyczne, umysł, emocje i duszę. Nie traktuje ciała przedmiotowo, jako coś, nad czym trzeba pracować. Wg tej filozofii ciało jest jednoznaczne z „ ja”. Ja”, czyli to jaki/a jestem kształtuje ciało a to co robię i praca poprzez ciało wpływa na „ ja”.

Somatics wspiera budowanie 3-ch obszarów :

  1. Pragmatycznej mądrości: Umiejętności działania większego niż tylko zaspokajanie własnych potrzeb i pragnień. Prowadzi do stanu, w którym jest się wewnętrznie spokojnym a jednocześnie czujnym i gotowym do działania dla większego celu.
  2. Umiejętnego działania. To zestaw umiejętności, niezbędnych do zbudowania silnego przywództwa: zarówno we własnym życiu jak i w sferze zawodowej. Można tutaj zaliczyć umiejętności „techniczne” oraz umiejętności interpersonalne, zdolność podejmowania współpracy, rozwiązywania konfliktów i wiele innych
  3. Ugruntowanej empatii . To pełna akceptacja obecności innych, szacunek dla ich życia. Daje podstawę do otwartości na różnorodność, akceptację różnic, wdzięczności dla życia. Tutaj rodzi się innowacyjność i przedsiębiorczość.

Bazując na mocnych podstawach neurobiologii, Somatics zakłada że działanie, uczenie się, współpraca z innymi, emocje i budowanie godności, własnej odrębności opartej na wartościach odbywa się nie tylko w sferze racjonalnej / świadomej, ale w dużej mierze w ciele, traktowanym całościowo – czyli jako ciało fizyczne, umysł, emocje i ducha.

  • Przykład 1 Emocje to reakcje powstające w organizmie pod wpływem jakiegoś zdarzenia, sytuacji czy osoby. Reakcje te biologicznie zachodzą w układzie nerwowym, hormonalnym pobudzając wiele układów i narządów ciała. Dzieje się to dużo szybciej niż dotarcie sygnału do świadomości- a zatem nie może być świadomie zatrzymane. Takie pobudzenie przygotowuje ciało do jakiegoś działania, a zatem predysponuje nas do jakiś zachowań. Takie reakcje zachodzą w nas automatycznie. To czy poddamy się uprzywilejowanej reakcji czy też zachowamy się inaczej, zależy od tego, czy uświadomimy to sobie- czyli inaczej mówiąc czy to poczujemy a następnie od naszej woli i wypracowaniu nowego sposobu działania. Jeśli tych emocji nie poczujemy i ich nie rozpoznamy – automatycznie poddajemy się sprowokowanemu przez nie „uprzywilejowanemu, automatycznemu zachowaniu”.
  • Przykład 2: Uczenie się jest zjawiskiem , które zachodzi w ciele poprzez praktykę. Oczywiście uczenie teoretyczne jest często potrzebne, ale niewystarczające, że móc zastosować nabyte umiejętności w życiu. Tak jest z obsługa nowego programu komputerowego, prowadzeniem samochodu, graniem na instrumencie, śpiewem , posługiwaniem się językiem obcym czy operowaniem chorych. Niektóre umiejętności tak mocno „ zapisują się w ciele”, że wykonujemy coś bardzo sprawnie, ale mamy problem z wytłumaczeniem innym, jak to się robi.

Bazując na takim założeniu Somatics stosuje podejście, pozwalające na budowanie głębokich praktycznych umiejętności, które można zastosować od razu w życiu. Te nowo nabyte umiejętności mogą być dostępne nawet w sytuacjach, które normalnie hamują w dużym stopniu myślenie logiczne – czyli w sytuacjach stresu, presji czy dużej zmiany.