Coaching indywidualny 2017-01-18T18:26:36+00:00

COACHING INDYWIDUALNY

Czym metodologia LaFOL rożni się od innych procesów coachingowych?

Najczęściej proces ma kilka faz, w niektórych momentach wzajemnie się przeplatających:

 • rozpoznawanie własnych, automatycznych reakcji, nastawienia do świata i dominujących sposobów działania, w tym także reakcji pod presją
 • sformułowanie celu, lub tego, czego się nie chce w życiu i mierzalnych warunków satysfakcji
 • rozwój umiejętności równoważenia i osłabiania tych reakcji, podejść i sposobów działania, w dużej mierze automatycznych, wyuczonych, które nie służą osiągnięciu celu
 • budowanie nowych umiejętności, podejścia, sposobów działania metodami najlepiej służącymi celowi.
 • poprzez zrozumienie, język i pamięć
 • poprzez emocje i nastroje, które predysponują do zawężonego zakresu reakcji
 • poprzez ciało, docierając do dominujących w życiu reakcji i działań wyuczonych w mniejszym lub większym stopniu automatycznych

Celem nie jest „ naprawiania” człowieka. Ma na celu rozwój konkretnie określonych umiejętności, zachowań, czy sposobów działania. Mniej koncentruje się na pytaniach: dlaczego ? ( dlaczego tak reaguję, , co się wydarzyło w dzieciństwie, itp.). Koncentruje się bardziej na odpowiedzi na pytanie „JAK”. Przykładowo: jak budować zaufanie, jak zbudować satysfakcjonujące relacje z dzieckiem, z pracownikiem, z szefem, jak zarządzać własnymi zobowiązaniami, jak budować poczucie własnej godności, poczucie własnej wartości , jak budować odwagę w dążeniu do tego co dla mnie ważne, jak odnajdywać to, co daje poczucie sensu i spełnienia.

Często jesteśmy w stanie stosować nowe umiejętności w praktyce wtedy, kiedy się na tym koncentrujemy. W momentach zmęczenia fizycznego, emocjonalnego, czy psychicznego, w momentach stresu, często wracają jednak stare schematy zachowań i reakcji

Dzięki systematycznej pracy poprzez ciało możliwe jest tak mocne zapisanie nowych umiejętności w ciele, że są one dostępne nawet w trudnych sytuacjach

Każdy z nas ma charakterystyczną dla siebie reakcję na stresujące zdarzenia. Biologicznie ma ona na celu obronę przed zagrożeniem. Oprócz wpływu na serce, oddech, gruczoły potowe, itp., spina także wybrane mięśnie, w tym mięśnie twarzy, przygotowując nas do jakiegoś rodzaju działania. Jeśli nie uda nam się jej świadomie zmienić, to nas „porwie”, zareagujemy szybko, nie tak jak chcielibyśmy, np. gniewem, lub zaakceptowaniem czegoś, czego nie chcemy

Zahamowanie takiej reakcji wymaga sporo energii, której czasem brakuje pod koniec dnia lub w dłuższym okresie pełnym napięcia.

Można jednak nauczyć się ograniczać jej destrukcyjne działanie pracując poprzez ciało. Tak wypracowana metoda, jeśli jest wystarczająco często praktykowana , jest dostępna bez względu na poziom energii i stresu.

Relacje z innymi, sposób działania, zakres emocji oraz poczucie sukcesu i spełnienia są w ogromnym stopniu kształtowane przez nasze nastroje Wbrew temu, co często myślimy w nastrój się nie wpada. Mamy na niego wpływ. Nastrój, będąc rodzajem długotrwałej emocji, zachodzi w całym organizmie – a nie tylko w mózgu . Wpływ poprzez logikę i język bywa czasem pomocny , ale zdecydowanie bardziej skutecznie możemy go kształtować poprzez ciało.

Zdarza się, że mimo osiągniętego sukcesu zawodowego i prywatnego, mamy poczucie pewnej pustki i braku radości życia. Czasem, w natłoku różnych możliwości, wzorców stawianych nam za przykład, a także przez inwazję mediów i reklam, nie do końca wiemy, czego w życiu, my sami chcemy. Zintegrowane podejście pomaga w odkryciu tego, co jest głęboko w nas , co powoduje, że życie nabiera smaku i znaczenia.

Przykłady sytuacji, w których proces coachingowy
proponowany przez LaFOL może być skuteczny.

Budowanie nowego podejścia do rozwiązywania problemów, do współpracy z innymi, do zarządzania czasem i zobowiązaniami, itp.

Zmiana roli w życiu i w pracy, stanowiska, zmiana strategii, organizacji, zmiana podejścia. Główny cel to efektywne przejście przez zmianę, wypracowanie rozwiązań, które są w zgodzie z wartościami i własną wizją, a także najlepiej służą nowym wyzwaniom i wymaganiom.

Wykształcanie nowych, dodatkowych, wspierających umiejętności, np.

 • zrównoważonego oceniania i przyjmowania opinii innych,
 • budowania współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu,
 • uważnego słuchania, jasnego wyrażania własnych przekonań i opinii,
 • strategicznego myślenia,
 • publicznego mówienia,
 • twórczego rozwiązywania konfliktów, itp.

Budowanie zdrowych, zrównoważonych relacji z bliskimi, przełożonymi, współpracownikami, i podwładnymi.

Duża zmiana zawodowa lub życiowa. Poszukiwanie celu, wartości oraz tego, co ma znaczenie.

Budowanie równowagi fizycznej, emocjonalnej, umysłowej i/lub duchowej (rozumianej jako jasność wartości, tego co ma znaczenie i sens).

Proces coachingowy LaFOL wymaga

systematycznej pracy pomiędzy sesjami.

Jesteś tym, co robisz.

PRACUJEMY POPRZEZ:

 • ćwiczenia koncentracji uwagi, które zwiększają świadomość, a w konsekwencji zwiększają wybór działań, reakcji i zachowań
 • ćwiczenia rozluźniające główne spięcia (główne automatyczne reakcje), w celu zwiększenia skuteczności budowania nowych umiejętności
 • ćwiczenia budujące nowe zdolności i umiejętności

Umów termin konsultacji

Proces coachingowy może odbywać się na spotkaniach bezpośrednich lub przez Skype. Pierwsze, nieodpłatne spotkanie ma na celu pełne zrozumienie podejścia i metodologii LaFOL.

Zapraszam do umówienia pierwszych konsultacji.