Koncepcja i Metodologia 2017-03-28T18:48:40+00:00

Koncepcja i
Metodologia LaFOL

Szybkie i pragmatyczne uczenie się jest podstawą sukcesu. Dotyczy to nie tylko uczenia się nowych „technicznych” umiejętności, ale także takich jak: budowania relacji z innymi, współpracy, zaufania, skutecznej komunikacji, itp.

W szybko zmieniającym się świecie, wielokrotnie konfrontujemy się z nowymi sytuacjami, które wymagają innego podejścia. To zmiany stanowisk, ról, strategii, ale także także rozwijające się relacje w pracy, rodzinie, czy inne obszary zainteresowań.

Coraz częściej także, mimo osiągniętego sukcesu narasta w nas poczucie niespełnienia, pustki, a nawet depresji i chorób cywilizacyjnych.

Korzyści podejścia LaFOL

Zdarza się, że mimo osiągniętego sukcesu zawodowego i prywatnego, mamy poczucie pewnej pustki i braku radości życia. Czasem, w natłoku różnych możliwości, wzorców stawianych nam za przykład, a także przez inwazję mediów i reklam, nie do końca wiemy, czego w życiu, my sami chcemy. Zintegrowane podejście pomaga w odkryciu tego, co jest głęboko w nas , co powoduje, że życie nabiera smaku i znaczenia.

 • Poprzez wykorzystanie różnych sposobów podejścia, powoduje, że uczenie się jest szybkie i mierzalne

Celem nie jest „naprawianie” człowieka. Ma na celu rozwój konkretnie określonych umiejętności, zachowań, czy sposobów działania. Mniej koncentruje się na pytaniach: dlaczego? (dlaczego tak reaguję, co się wydarzyło w dzieciństwie, itp.). Koncentruje się bardziej na odpowiedzi na pytanie „JAK”. Przykładowo: jak budować zaufanie, jak zbudować satysfakcjonujące relacje z dzieckiem, z pracownikiem, z szefem, jak zarządzać własnymi zobowiązaniami, jak budować poczucie własnej godności, poczucie własnej wartości, jak budować odwagę w dążeniu do tego co dla mnie ważne, jak odnajdywać to, co daje poczucie sensu i spełnienia.

Często jesteśmy w stanie stosować nowe umiejętności w praktyce wtedy, kiedy się na tym koncentrujemy. W momentach zmęczenia fizycznego, emocjonalnego, czy psychicznego, w momentach stresu, często wracają jednak stare schematy zachowań i reakcji.

Dzięki systematycznej pracy poprzez ciało możliwe jest tak mocne zapisanie nowych umiejętności w ciele, że są one dostępne nawet w trudnych sytuacjach.

Każdy z nas ma charakterystyczną dla siebie reakcję na stresujące zdarzenia. Biologicznie ma ona na celu obronę przed zagrożeniem. Oprócz wpływu na serce, oddech, gruczoły potowe, itp., spina także wybrane mięśnie, w tym mięśnie twarzy, przygotowując nas do jakiegoś rodzaju działania. Jeśli nie uda nam się jej świadomie zmienić, to nas „porwie”, zareagujemy szybko, nie zawsze tak jak chcielibyśmy, np. gniewem, lub zaakceptowaniem czegoś, czego nie chcemy.
Zahamowanie takiej reakcji wymaga sporo energii, której czasem brakuje pod koniec dnia lub w dłuższym okresie pełnym napięcia.

Można jednak nauczyć się ograniczać jej destrukcyjne działanie pracując poprzez ciało. Tak wypracowana metoda, jeśli jest wystarczająco często praktykowana , jest dostępna bez względu na poziom energii i stresu.

Relacje z innymi, sposób działania, zakres emocji oraz poczucie sukcesu i spełnienia są w ogromnym stopniu kształtowane przez nasze nastroje. Wbrew temu, co często myślimy w nastrój się nie wpada. Mamy na niego wpływ. Nastrój, będąc rodzajem długotrwałej emocji, zachodzi w całym organizmie – a nie tylko w mózgu . Wpływ poprzez logikę i język bywa czasem pomocny , ale zdecydowanie bardziej skutecznie możemy go kształtować poprzez ciało.

 • Wspierając możliwość poznania samego siebie, daje umiejętność zmniejszenia wpływu oczekiwań innych, wzorców zewnętrznych na własne wybory życiowe.

 • Pomaga budować zdrowie i równowagę na poziomie fizycznym, emocjonalnym, umysłowym i duchowym.

Podstawy podejścia LaFOL

 • Poprzez racjonalne, logiczne myślenie ma możliwość głębszej analizy, przewidywania konsekwencji działań, planowania i wiele innych. Słabością tej sfery jest jej stosunkowo powolne działanie i energochłonność.
 • Na reakcje często powtarzane, szybkie, często nazywane automatycznymi można mieć wpływ, ale nie poprzez logiczne myślenie i rozumienie. Układ limbiczny, który nimi zawiaduje, nie rozumie języka logiki. Jako że wysyła sygnały do wielu narządów ciała, to także odbiera i rozumie sygnały z ciała. A zatem na szybkie, automatyczne reakcje można wpływać poprzez postawę, ruch i oddech.

Reakcje automatyczne stanowią ogromną część codziennych działań i zachowań. Do nich należą, m.in:
– reakcje w stresie  i sposób działania pod presją
– emocje. Biologicznie to reakcje układu limbicznego, który przygotowuje fizycznie organizm do konkretnej reakcji i działania w odpowiedzi na jakieś zdarzenie  (z łac. emovere – ruszać do). Jeśli świadomie na to nie wpłyniemy, to często reagujemy automatycznie, zgodnie z kierunkiem „popchnięcia”.
– mniej lub bardzie automatyczne, zwyczajowe, nawykowe sposoby działania i zachowania, np. sposób, w jaki nawiązujemy relacje z innymi, dominujące nastroje, sposoby komunikowania, podejmowania wyzwań, nastawienie do życia i wiele innych.

 • Na reakcje i procesy autonomiczne, podstawowe dla funkcjonowania organizmu, nie ma bezpośredniego wpływu.
  Tylko czasem, jeśli potrzebna jest świadoma reakcja, powstaje specyficzny przekaz, np. poczucie zimna, niestrawności, czy duszności w niewietrzonym pokoju.

Zintegrowane podejście do rozwoju pozwala nie tylko na dotarcie i zmianę tego, co jest w pełni świadome. Pozwala także na zmianę takich reakcji i zachowań, które są automatyczne lub prawie automatyczne, takich reakcji i zachowań, które czasem wręcz wydają nam się cechą wrodzoną i niezmienną.  Są one tak dominujące, że trudno je zmienić nawet wtedy, kiedy wiemy „jak” to zrobić.

Te automatyczne reakcje i działania jeszcze bardziej wzmacniane są w stresie, w okresach zmęczenia i napięcia. Wtedy kontrola świadomego mózgu osłabia się jeszcze bardziej.

 • poprzez zrozumienie, język i pamięć

 • poprzez emocje i nastroje, które predysponują do zawężonego zakresu reakcji

 • poprzez ciało, docierając do dominujących w życiu reakcji i działań wyuczonych, w mniejszym lub większym stopniu automatycznych

Koncepcja i Metodologia LaFOL zbudowana została

w oparciu o koncepcje i doświadczenie w rozwoju głębokiego przywództwa Instytutu Strozzi’ego, ontologicznego rozwoju i coachingu Newfield Network , własnego 20-letniego doświadczenia przywódczego oraz wiedzy i doświadczenia medycznego

Kontakt

Chcesz podjąć współpracę lub masz do mnie jakieś pytanie?

Zapraszam do kontaktu.